Specjaliści :

mgr Jolanta Cieślak

LECZENIE RAN PRZEWLEKŁYCH
-owrzodzenia podudzi
-odleżyny
-zespół stopy cukrzycowej
-oparzenia
-rany nowotworowe

WIZYTA PIERWSZORAZOWA
Wywiad, ocena stanu rany oraz potencjał jej wygojenia.
Wspólnie z pacjentem przygotowany jest indywidualny plan leczenia, który
może uwzględniać dodatkową diagnostykę i konsultację chirurgiczną.
– Opracowanie rany
– Toaleta i pielęgnacja rany
– Dobór specjalistycznych opatrunków
– Przygotowanie do aplikacji specjalistycznych opatrunków
  Użyte opatrunki specjalistyczne , w dużej części podlegają refundacji przez NFZ
– Edukacja zdrowotna i profilaktyka nawrotów

KOLEJNE WIZYTY
Regularnie odbywające się wizyty w gabinecie leczenia ran
umożliwiają stałą kontrolę procesu gojenia rany. Podczas ich trwania dokonywana jest ocena rany, jej oczyszczenie oraz ewentualne modyfikacje sposobu leczenia prowadzące do całkowitego wyleczenia.

EDUKACJA DIABETOLOGICZNA
Edukator mgr Jolanta Cieślak


Uzupełnieniem leczenia jest uzyskanie kompleksowej edukacji diabetologicznej

Prawidłowa samokontrola

Żywienie w cukrzycy

Powikłania

Monitorowanie glikemii ( obsługa glukometru)

Pacjent samodzielnie zdobywa wiedzę i umiejętności potrzebne do skutecznego radzenia sobie z cukrzycą oraz zapobiegania powikłaniom.